LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Hvad du ønsker, skal du få...
Hvert år har alle foreninger i FIU mulighed for at byde ind med ønsker til forbedringer af idrætsfaciliteterne på Frederiksberg. Ønskerne kan være større eller mindre, og alle ønsker bliver så samlet sammen og gennemgået af FIUs Idrætsudvalg og bestyrelse i forhold til budget, ressourcer og anden planlægning.

Idrætsudvalget og bestyrelsen, har således været igennem ønskelisten for 2018 fra foreningerne.  Der kom mange gode og fine ønsker, og vi er glade for at kunne meddele, at der bl.a. er bevilliget midler til:


 - Udvidelse af styrketræningsrum i Frederiksberg Idrætspark
 - Ny scoringstavle til Tre Falke Hallen
 - Etablering af kortbaner til håndbold i Frederiksberghallerne
 - Indretning til japansk bueskydning i Hermeshallen
 - Genopstregning mm. af atletikbelægning samt opgradering af kastebur i Frederiksberg Idrætspark
 - Forbedring af hegn og stolper på beachvolleybaner i Frederiksberg Idrætspark
 - Udarbejdelse af helhedsplan for udvikling af anlægget på Nandrupsvej
 - Opgradering af spærrenet og basketballkurve i Bülowsvejhallen


FIU vil i starten af det nye år igangsætte processerne for forbedringerne. Hvis du vil høre mere om status på de enkelte projekter er du altid velkommen til at kontakte den lokale halinspektør eller vores idrætskonsulent.

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne