LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Kysten er klar for SportsKollektivet
SportsKollektivet, en mulitsports-forening med hjemsted på Frederiksberg, modtager støtte fra Nordea-fondens kystpulje.

Udviklingsmulighederfor vandsports-udøvere
Med kr. 250.000,00 i støtte kan SportsKollektivet nu igangsætte projekt medat skabe større sikkerhed og udviklingsmuligheder for vandsports-udøvere. Itillæg muliggør støtten at foreningen på en sikker måde kan give børn og voksnebyboer en større tilknytning til havet gennem nogle af de unikke oplevelser somkun findes ved kyst og hav.

Formand i SportsKollektivet glæder sig især over, at det medstøtten vil være muligt at igangsætte aktiviteter og events, som ellers vilvære umulige at realisere indenfor klubbens normale rammer.

Lars Vincent Pedersen udtaler: ”Støtten giver fantastiskemuligheder, som normalt vil være umulige for mindre, frivillige foreninger atrealisere. Det giver SportsKollektivet en helt unik mulighed for at støtte opomkring udviklingen af vandsports-udøvere, og giver flere byboer chancen for atopleve kyst og hav på en mere sikker måde. Vi ser også meget frem til, atsamarbejde med andre foreninger, så de også kan få glæde af støtten”. Støttenskal konkret bruges til indkøb af en RIB Gummibåd.


50 mio. kr. til kystaktiviteter
SportsKollektivet har modtaget 250.000,00 kroner i støtte fraNordea-fondens kystpulje på 50 mio. kr., der uddeles til projekter, som skaberaktivitet og styrker fællesskabet langs landets kyster.

”Kysten er klar, og vi er glade for, at SportsKollektivetvil være med til at skabe nye stærke fællesskaber ved kystområde,” siger HenrikLehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Kystpuljen havde ansøgningsfrist 10. juli 2018, og i altforventes cirka 100 aktivitetsskabende projekter fra hele landet at få støttefra Nordea-fondens kystpulje.

 

Om Nordea-fonden

    Nordea-fonden har et almennyttigt ogvelgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, somfremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

    Med kystpuljen uddeles i 2018 50 mio. kr.til projekter, som skaber aktivitet og styrker fællesskabet langs landetskyster. Projekterne støttes med mellem 100.000 kr. og 1.000.000 kr., ogforeninger, selvejende institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen medansøgningsfrist 10. juli 2018.

    Læs mere påwww.nordeafonden.dk/kystenerklar  

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne