LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
FIU – Hvad har vi gang i?
Dagene er hektiske i FIU’s administration og ude på anlæggene. Vi har gang i en masse spændende projekter, der spænder lige fra større anlægsprojekter til at få opdateret informationer på vores hjemmeside. Læs mere nedenfor om nogle af de opgaver, der fylder i vores daglighed i øjeblikket.

Aktuelle anlægsprojekter:
FIU er involveret i en stribe anlægsprojekter

1.      6 nye kunstgræsbaner kombineret med skybrudssikring på Jens Jessens Vej. Forventede opstart er uge 42 med forventet ibrugtagen august 2019.

2.      Samtidig med kunstgræsbaneprojektet arbejder FIU på at få skabt en aktivitets/motionsrute rundt om Jens Jessens Vej, KB og Frederiksberghallerne med særligt fokus på at omdanne Kærlighedsstien til en indbydende og tryg aktivitetsskabende del af ruten.

3.       Damsøbadet forventes moderniseret med opstart juni 2019 og ibrugtagning i februar 2020.

4.     Skolegræsbaner er moderniseret og klar til brug i uge 43. De sidste par måneder har der været travlt med at modernisere skolegræsbanerne på Lindevangsskolen, Skolen på La Cours Vej, Skolen på Duevej og Søndermarkskolen. Projektet er snart i mål, og banerne kan tages i brug i uge 43. 

 

Halfordeling:
Vi har siden sommeren haft travlt med at justere halfordelingen i forhold til ønsker og ledige tider. Husk at man altid kan se den aktuelle halfordeling og finde ledig tider her:
http://www.fiu-frederiksberg.dk/Default.aspx?pageId=182

Tilskud til 65+:
Vi har de sidste par måneder været i dialog med Frederiksberg Kommune omkring økonomisk støtte til seniorer i foreningsregi. Derfor er vi også særligt glade for, at det kom med i den nye budgetaftale.

Nyt bookingsystem:
Frederiksberg kommune skrev i midten af september under på en aftale med WinKAS. Det betyder, at der kommer et nyt bookingsystem, der efter planen skal gå i luften i starten af det nye år. FIU har pt. travlt med at få lært systemet at kende og lagt en grundig implementeringsplan overfor for foreningerne.

Ny hjemmeside:
IFIU barsler vi også med en ny hjemmeside. De første spæde spadestik er taget, og der bliver lagt masser af ressourcer i projektet henover efteråret og vinteren, så vi kan kommer i mål med en flot ny og brugervenlig hjemmeside i starten af det nye år.

Ønskeliste fra foreningerne:
Foreningerne har de sidste par uger haft mulighed for at melde ønsker til forbedringer af eksisterende idrætsfaciliteter + ønsker til nybyggeri. Vi har modtaget mange ønsker, som vi nu skal have kigget nærmere på.

Velkomstmøde og foreningsfolder:
Tirsdag d. 9. oktober er der velkomstmøde på Frederiksberg Rådhus for nye borgere. Der har FIU vanen tro en stand, hvor vi promoverer idrætstilbud på Frederiksberg. I den forbindelse er vi ved at få produceret en foreningsfolder, der indeholder en overskuelig oversigt over alle vores foreninger og deres idrætstilbud, som vi glæder os til at dele ud.  Folderen vil også komme til at ligge som en pdf-fil på vores hjemmeside, hvor den nemt kan printes.

Ovenstående var blot et udsnit af nogle af de opgaver, der fylder vores hverdag pt. Har du nogle spørgsmål til vores arbejde, eller er der noget, du gerne vil vide mere om, så tag endelig fat i os.

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne