LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Farvekoder på Baner og Mål

På kunstgræsbanerne på Jens Jessens Vej har FIU nu farvekodetbaner og mål. Det betyder, at der er det antal mål, der skal bruges på en baneer til stede på den enkelte bane, og såvel bane som mål er farvekodet med banensfarve.

 

Alle brugere forventes atefterleve reglerne, og klubber og skoler medvirker til dette ved information ogintern opfølgning:

 

·        Der er ved hver bane sat skilte op med farven ogbanenummeret på banen

·        Ved hver bane angiver skiltene hvor 3- og5-mandsmål skal placeres, når de ikke benyttes

·        Alle mål er farvekodet med den bane de hører til

·        Det fremgår af skitsen og af skiltningen påbanen hvor mange mål, der hører til hver bane

·        Ubenyttede mål skal placeres for enden af banen,der hvor det fremgår af skitsen og der hvor det er skiltet

 

Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at få lavet etsystem, der gør, at der er orden på vores baner, og at alle har let ved at findedet udstyr de skal bruge. Hvis I alle medvirker til at informere om dettetiltag, og får brugere til at efterleve reglerne, er vi overbevist om, atdet lykkes denne gang.

 

Skulle det – mod forventning – ikke lykkes at få systemettil at fungere efter hensigten, bliver vi nødt til at se på en løsning, hvor vilåser målene sammen før og efter brug.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Halinspektør Jan Schlüter på js@fiu-frederiksberg.dk

 

 

 

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne