LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Så er det tid til at ansøge...
Den 3. april er der ansøgningsfrist for sær-arrangementer i 2018/2019 sæsonen

Hvis din foreninger planlægger at afholde arrangementer i den kommende sæson, der strækker sig ud over den fordelte hal-tid,så er det tid til at ansøge om tid og sted nu. Særlige ønsker om brug  af haller og/eller skoler i forbindelse med stævner eller arrangementer (ikke holdturneringer!) skal meldes til FIU's administration, Dorthe Monique Olsen (dmo@fiu-frederiksberg.dk) ved at udfylde skemaet her: 

 

Ansøgningskema 

 

Ansøgningen omfatter følgende haller/anlæg:

 

  • Frederiksberg hal 1
  • Frederiksberg hal 2
  • Frederiksberg hal 3
  • Frederiksberg hal 4
  • Frederiksberg Idrætspark
  • Damsøbadet
  • Tre Falke Hallen
  • Mariendals-hallen A
  • Mariendals-hallen B
  • Kedel-hallen A
  • Kedel-hallen B 
  • Bülowsvej-hallen
  • Hermes-hallen

 

Der vil blive opkrævet halleje efter Frederiksberg Idræts-Unions gældende regler. Timepris mv. aftales med den pågældende halinspektør. Hertil kommer evt. rengøring, oprydning mv. samt evt. omkostninger til halvagt/kantinevagt jf. kontrakt med administrationen.

 

Deadlinefor ansøgninger er efter påske, tirsdag d. 3. april 2018 med tilbage-vending påønsker ultimo april.

 

 

 

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne