LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Inspirationsaften 23. april 2018
Gør din klub klar til motionsaktiviteter

Der findes en stor gruppe af unge og voksne, som ønsker at dyrke motion på en sjov og fleksibel måde, uden nødvendigvis at spille kampe og turneringer. Hvad kan din forening gøre, for at rumme denne målgruppe og hvad får I ud af det? Hvordan får I succes med motionsaktiviteter og hvordan tiltrækker I ikke-idrætsaktive?

Det vil vi give FIU komme med bud på, når vi indbyder til inspirationsaften i forbindelse med Bevæg dig for livet. Kom og få gode råd fra eksperter og foreninger, som har haft succes med motionsaktiviteter.


På mødet vilder være mulighed for idéudveksling og sparring. Alle der har en idéeller et ønske om at udvikle sig inden for målgruppen, vil gå hjem med videnom, hvordan de understøttes i de næste faser.


Mødet er foralle interesserede fra idrætsforeninger, motionsfællesskaber og aftenskoler på Frederiksberg.


Mød op med dit team af ledere, trænere, instruktører, frivillige og andre interesserede, dermedvirker til udviklingen i din forening/fællesskab.


Tilmelding til mb@fiu-frederiksberg.dk


23. april 2018 Kl. 17.30

FrederiksbergHallerne
Mødelokale 3

Jens Jessens Vej 16
FIU byder på spisning efterfølgende


Sidste fristfor tilmelding er onsdag den 18. april 2018.

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne