LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
FIU-eliteidrætsordning
FIU og Falkonergårdens Gymnasium giver gode muligheder for at kombinere eliteidræt på Frederiksberg med STX-uddannelse på Falkonergården Gymnasium
For unge eliteidrætsudøvere der er tilknyttet og træner i en klub på Frederiksberg, og som har et ønske om at gå i gymnasie tæt på træningsfaciliteterne, er det muligt at søge om elitesport-godkendelse i Frederiksberg Idræts Union, FIU. En godkendelse som eliteidrætselev giver mulighed for optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF. Eliteidræts-ordningen har til formål at give eliteidrætselever mulighed for at tage en gymnasial ungdomsuddannelse tæt på træningsfaciliteterne. Hvis du bliver godkendt som eliteidrætselev, kan du optages på Falkonergårdens Gymnasiums 3-årige STX-linie.

Lidt om Falkonergårdens Gymnasium og HF
Falkonergården har et stærkt eliteidrætsmiljø, da skolen har mange Team Danmark- og lokale eliteidrætselever. Falkonergården har et godt samarbejde med klubber og foreninger på Frederiksberg.
Falkonergården er et stort gymnasium med ca. 1000 elever (heraf 440 Team Danmark-elever) og 110 lærere. Som FIU-eliteidrætselev kan du søge om optagelse blandt de tre-årige stx-studieretninger der udbydes i 18/19. Se hvilke studieretninger der tilbydes, samt få flere informationer på skolens hjemmeside. Falkonergården afholder orienteringsaften d. 23.1.18. Kontakt falko@falko.dk for at besøge skolen en dag og få et indtryk af skolens hverdag.

Krav til godkendelse og ansøgningsprocedure
For at søge om optagelse på Falkonergården som eliteidrætselev, skal du dyrke idræt på højt plan i en klub eller forening på Frederiksberg, brænde for din sport og for at kombinere sport og ungdomsuddannelse, samt bruge mindst 15 timer på din sport om ugen. Du skal udfylde vedlagte ansøgningsblanket (eller hente den på FIU’s hjemmeside) og sende den til Frederiksberg Idræts Union senest d. 26. januar 2018. Du får svar på om du er godkendt senest d. 9. februar 2017. Derefter skal du følge den normale ansøgningsprocedure til ungdomsuddannelse i samarbejde med UU-vejleder. Husk at anføre i din ansøgning, at du er godkendt som eliteidrætselev i FIU-eliteidrætsordning.

Ansøgning finder du her
Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne