LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Bevæg dig for livet aftale underskrevet
Sammen med DGI og DIF skrev Frederiksberg Kommune torsdag under på en 5-årig visionsaftale med et mål om, at 9500 flere frederiksbergborgere bliver idrætsaktive og 5000 af disse bliver medlem af en idrætsforening. Frederiksberg er pilotkommune og FIU indgår som partner, vidensbank, understøttende og vejledende aktør for foreningsidrætten.

Jordnære tiltag skal få borgerne ind i foreningerne

I torsdags satte Frederiksbergs Borgmester blæk på Bevæg dig for livet aftalen. Målene og rammerne for Frederiksberg kommune er klart defineret: 9500 flere idrætsaktive og 5000 flere medlemmer i foreningsidrætten. Der er bred politisk opbakning omkring aftalen som er funderet i dels en politisk følgegruppe og dels en administrativ styregruppe. Og i begge grupper sidder FIU med ved bordet sammen med DGI og DIF. FIUs bestyrelsesformand glæder sig over aftalen:

”I FIU er vi meget positive over for aftalen.  Med udgangspunkt i FIUs kompetencer ogressourcer, vil vi i projektet have fokus på jordnære tiltag, der direkte understøtter vores idrætsforeninger og giver flere aktive, og vi ser frem tilsammen med foreningerne, at løse opgaven med at få flere til at dyrke idræt inden for de definerede indsatsområder”, udtaler Michael Christiansen

Fælles fokus og positiv energi

Aftalen indeholder for Frederiksberg Kommune fire primære indsatsområder: Foreningsidræt og træningsfælleskaber, småbørnsfamilier,seniorer +60 og unge. Hver målgrupper har sine forudsætninger og udfordringer,men fælles for alle grupper er, at visionsaftalen kun kan lykkes, hvis der bliver løftet i flok og med et fælles fokus. Michael Christiansen uddyber: 

”Set fra FIUs side er det afgørende, at vi tænker i reelle idrætsaktiviteter, bestående som nye og gerne i andre omgivelser end i de kendte idrætsfaciliteteri kommunen. Holder vi og aftalens andre parter fokus her, tror jeg på, at vi kan skabe flere idrætsaktive borgere”.

FIU - Support og Inspiration til idrætsforeningerne

Helt konkret tilbyder FIU i forlængelse af Bevæg dig for livet aftalen fri adgang for idrætsforeningerne til FIUs faciliteter i ekstra 750 timer pr år, primært i morgen, enkelte ledige tider i dagstimerne samt i ydertimerne. FIU vil derudover yde støtte til opstart af nye aktiviteter/motionsfællesskaber samt støtte til forenings- og/eller aktivitetsudvikling med kobling til DGI og specialforbundene. Der vil være forløb med inspirations- og informationsaftener som support tilidrætsforeningerne, både eksisterende og (måske) kommende:

”Vi har mange traditionelle idrætsgrene såsom fodbold, håndbold og gymnastik, der ikke har svært ved at tiltrække nye unge medlemmer. Vi ved, at vores faciliteter i dag er stort set fuldt udnyttede, men vi skal hjælpe hinanden til at tænke ud af boksen i forhold til facilitetsbrugen. Og så skal vi prøve at fange dem, som vi sjældent når med de traditionelle foreningsidrætsgrene”, afslutter Michael Christiansen.

 

*Allerede den 8.november, kan alle foreninger på Frederiksberg, eller de som overvejer, at starte en forening, komme til et informationsmøde hos FIU og blive klogere på idrætsforeningernes muligheder på Frederiksberg samt blive klogere på støttemuligheder og praktikken omkring at drive en forening.

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne