LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Renovering - Hva' kunne du godt tænke dig?
Som i de foregående år vil IU gerne modtage ønsker til byggeri, renovering og modernisering af idrætsfaciliteter på Frederiksberg.

IU vil sortere og prioritere i ønskerne og give dem videre til FIU’s Bestyrelse, som sammen med Frederiksberg Kommune arbejder med de videre budgetforhandlinger på facilitetsområdet.

 

At dette arbejde har enafgørende betydning for facilitetsområdet ses med al tydelighed i de tiltag, der hvert år bliver bevilget ressourcer til at iværksætte. Årsagen til det er netop, at der fra græsrodsniveau i foreningerne over FIU’s forskellige udvalgsamt bestyrelse til Frederiksberg Kommune er en god og åben dialog baseret på velargumenterede ønsker. Det vil IU gerne sige alle fagidrætsudvalg og foreninger tak for og med ønske om, at det gode arbejde også i denne sammenhæng vil fortsætte.

 

Deadline for indgivelse af ønsker til faciliteter er søndag d. 10. september 2017.

 

Om ønsker:

  • Alle fagidrætsudvalg og øvrige idrætsgrene, der allerede har ønsker stående på listen skal respektive af- eller bekræfte om de enkelte ønsker fortsat er aktuelle og har relevans
  • Nye ønsker skal være kvalificerede og ledsaget af en motivation
  • Ønsker skal være af idrætsfaglig karakter
  • Brugergrupper håndterer ønsker til faciliteterne af ikke-idrætsfaglig karakter
  • Tilsendte ønsker, der viser sig at være af ikke-idrætsfaglig karakter videresendes til rette brugergrupper.

 

Den seneste prioriteringsliste (som netop er blevet opdateret på baggrund af de tiltag, der har været fortaget siden oktober 2016).

 

Kontakt endelig FIUs idrætskonsulent i tilfælde af spørgsmål og sæt hende gerne på som cc, når I sender mailen ud tilforeningerne i jeres idrætsfaglige udvalg: mb@fiu-frederiksberg.dk

 

 

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne