LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Planlægger din forening et særligt arrangement?
Så er det tid til at indsende ansøgningskema, hvis din forening planlægger et specielt arrangement i den kommende sæson.

Tilforeninger under FIU

 

I forhold til planlægningen af brugen af voresidrætsfaciliteter i næste sæson (2017/2018),
vil vi gerne vide, om nogle foreninger under FIU har nogle særlige ønsker om brug afhaller/skoler i
forbindelse med særlige stævner eller arrangementer (ikke holdturneringstimer)m.v.

 

Hvis I planlægger nogle særlige arrangementereller stævner, så udfyld det et ansøgningsskema, og send det tilFIUs administration, Dorthe Monique Olsen:
dmo@fiu-frederiksberg.dk 

 

 

Ansøgningen omfatter følgende haller/anlæg:

 

 

§  Frederiksberg Hal 1

§  Frederiksberg Hal 2       

§  Frederiksberg Hal 3       

§  Frederiksberg Hal 4                  

§  Frederiksberg Idrætspark 

§  Damsøbadet

§  Tre Falke Hallen                 

§  Mariendals-Hal A+B                 

§  Kedel-Hallen A+B

§  Bülowsvej-Hallen           

§  Hermes-hallen    

 

 

Der vil blive opkrævet halleje efter FrederiksbergIdræts-Unions gældende regler. Timepris m.v. aftales med den pågældendehalinspektør.

 

Hertil kommer evt. rengøring, oprydning m.v. samtevt. omkostninger til halvagt/kantinevagt m.m., jfr. kontrakt fraadministrationen.

 

 

Deadlinefor ansøgninger er efter påske, den 18. april 2017.  

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne