LOGIN
SØG FIU > Vis nyhed
Vil du være medlem af FIUs bestyrelse?
Benny Jacobsen ønsker ikke at blive genvalgt og stopper som suppleant i bestyrelsen, når FIU d. 30. marts holder det årlige repræsentantskabsmøde. Derfor opfordres alle der kunne have en interesse i posten til at stille op.

Påvirk de overordnede rammer
Benny Jacobsen, der også er æresmedlem i FIU, har været en del af organisationen i mange år, hvor han har aktiv først i fodboldudvalget ogde seneste mange år som medlem af bestyrelsen.

Men den ledige plads i bestyrelsen er ikke kun et stortfarvel til Benny. Den giver plads til nye kræfter, tanker, visioner og indsparkfra et nyt engageret bestyrelsesmedlem, og det er med de briller FIU glæder sigtil at besætte posten. 

Som medlem i bestyrelsen er du i samarbejde med de andre bestyrelsesmedlemmermed til at udstikke retningslinjer for ledelsen og påvirke de overordnederammer for FIUs arbejde. Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager aktivt med input ogderved få lagt den mest optimale kurs for FIU.

På valg er…
Udover Benny Jacobsen er to andre bestyrelsesmedlemmer påvalg i år ved det årlige repræsentantskabsmøde; Lars Sørensen fra HSK -Hovedstadens Svømmeklub og Michael Andersen fra FKIF,  FrederiksbergKammeraternes Idræts Forening. Både Lars Sørensen og Michael Andersen stiller op til genvalg. Dertil er Formanden for Idrætsudvalget, Bodil Allesen-Holm, på valg i år, - en post som hun også genopstiller til.


Bestyrelsen består idag af:

Michael Christiansen (Formand)

 

På valg i 2018

Bodil Allesen-Holm (Formand for Idrætsudvalget)   

 

På valg i 2017 - stiller op til genvalg

Henrik Theil (Formand for Økonomiudvalget)

 

På valg i 2018

Nicolai Sichlau (Kbh. Kyudojo Seishinkan)

 

På valg i 2018

Lars Sørensen (HSK - Hovedstadens Svømmeklub)

 

På valg i 2017 – stiller op til genvalg

Michael Andersen (FKIF - Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening)

 

På valg i 2017 – stiller op til genvalg

Benny Jacobsen, (Æresmedlem)

 

På valg i 2017 – stiller ikke op til genvalg

 

 


Det praktiske
Bestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt og dertil kommer denløse kontakt mellem møderne. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt. Hvis du er interesseret i at høremere, har spørgsmål eller hvis du gerne vil melde dig som kandidat til posten,så kontakt bestyrelsesformand Michael Christiansen.  

Mariendals-Hallen
Mariendals-Hallen
Hermes Hallen
Hermes Hallen
Frederiksberg Hallerne
Frederiksberg Hallerne